Sosyal Medya

facebookSosyal Medya
Bizi Takip Edin

Bize Ulaşın

telefonBize Ulaşın
0538 279 20 54

Teklif Talep Formu

zarfTeklif Talep Formu
Taleplerinizi İletin

Agrivip

AGRI.V.I.P.-EXPO ÇUKUROVA NEDİR?
Adana ve Çukurova genelinde tarımsal üretimde kullanılan girdilerin ve teknolojilerin tanıtımının yapıldığı VİP sınıfında bir ticaret fuarıdır.

Çukurovalı büyük ölçekli tarım işletme sahipleri için birebir görüşmelerin gerçekleşeceği, kendilerine özel bilgilendirme ve tanıtımların yapılacağı V.I.P. Tarım ve Hayvancılık fuarıdır.

AMAÇ
Girdi satan firmaları Çukurova’nın büyük ölçekli işletme sahipleri ile rahat bir ortamda birebir buluşturmaktır.

HEDEF KİTLE
Çukurova’nın büyük ölçekli işletmelerinin sahipleri VİP davetiyeler ile özel davetiyeli ziyaretçi olarak kabulü yapılacak.

Davetiyelerde Katılımcı firmaların kurumsal ve iletişim bilgileri not edilecek ve davet edilen VİP ziyaretçilerin ziyaret etmek istediği firmaları önceden bilerek fuar görüşmelerine randevu almasına yardımcı olunacak.

TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ
Tarım sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde hayati ve stratejik öneme sahip bir sektördür. Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır.
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar gelindiğinde, sanayi sektöründeki gelişmelere paralel olarak, tarım kesiminde giderek daha modern teknolojiler kullanılmaya başlamış ve yeni işletmecilik anlayışları geliştirilmiştir. Tarımda yeni teknolojilerin kullanımı ile verim, kalite ve dayanıklılık özellikleri geliştirilen yeni çeşitlerin üretime kazandırılması, göz ardı edilmeyecek gelişmelerdir.


ADANA
Adana eski tarihlerden beri önemli ticaret yollarının üzerinde bulunmaktadır. Bu durum Adana’nın stratejik, ticari ve ekonomik önemini artırmıştır. İlde ulaşım karayolları, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ile sağlanmaktadır. Demir yolu bağlantısıyla 1860’larda tanışan Adana bugün pek çok kente demir yoluyla bağlanmış durumdadır. Adana ili sınırları içinde uluslar arası petrol ve yük taşımacılığına açık iki liman bulunmaktadır. Adana ilinde iki adet havaalanı bulunmaktadır.
Adana ülkemiz içinde Tarım potansiyeli yönünden ilk sıralarda yer almaktadır. Adana ilinde yapılan tarım açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Adana ili, Ova, Geçit, Dağlık ve Kıyı olmak üzere 4 alt bölgeye ayrılmıştır.
Sulanabilecek araziler için yeterli yeraltı ve yerüstü su potansiyeli mevcuttur. Yüzeysel su kaynağını Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile bunların kolları teşkil etmektedir. İl’de 539.000 hektarlık tarım arazisinin 527.421 hektarı sulanabilir durumdadır. Bunun 217.562 Hektarı sulanmaktadır.


ARAZİ KULLANIMI VE İŞLETMELER

Adana’nın coğrafik konumu, İl’e tarım yönünden birçok avantajlar sağlamaktadır. Kuzeyinin dağlık, rüzgârlara kapalı, güney ve batının ılık ve denizlere açık olması, Adana’daki ova kesimini adeta bir doğal sera durumuna getirmiştir. Sulu tarım yapılan ova kesiminin yanında sulu tarımın yapılmadığı ova kesimi ve ova ile dağlık kesim arasındaki geçit bölgeleri, ayrıca dağlık kesim ürün çeşitliliği açısından il’e büyük avantaj sağlamaktadır.
İşletme yapıları ve özellikle işletme genişlikleri bakımından da iyi durumda olan Adana ili, girdi kullanımı bakımından da daha iyi durumdadır. Buna bağlı olarak üretim ve verimlilik değerleri yüksektir.
Tarımsal üretim potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasında ilk sıralarda yer alan Adana ilinin toplam yüzölçümü, 1.403.000 hektardır. İl yüzölçümünün % 38.5’ini tarım toprakları oluşturmaktadır.
Adana ili tarım işletmeleri, işletme tipleri açısından incelendiğinde ihtisaslaşmanın ülke geneline göre daha yaygın olduğu görülmektedir.
Adana ilinde işletmeler sahip oldukları büyüklüğe göre 1 ve 500 ha arasında dağılım göstermiş olup, 1-50 ha arazi büyüklüğünün tüm bölgelerde yoğun olduğu görülmektedir. 500 ha üzerinde arazi varlığı olan işletmelerin genelde ova bölgesinde olduğu görülmektedir.

Untitled-1 copy
TARIMSAL ÜRETİM

Tarım Adana ili ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapılması, iç ve dış ticaret için uygun ortamların bulunması nedeniyle sanayi sektörünün gelişimine de destek teşkil etmektedir.
Adana ilinde gerek iklim gerek toprak özellikleri bitkisel üretim için potansiyel teşkil etmektedir. Yazın kurak geçmesine karşın sulanan arazilerin çok olması II. ürün olanağı sağlamaktadır. Ova topraklarının verimli olması iklimin çok sert geçmemesi il’de tarımsal üretimin önemini daha da arttırmaktadır.
Adana’da Bitkisel üretimin değeri Türkiye ekonomisi içerisinde % 4.5 civarında bir ağırlığa sahiptir. Bitkisel üretim içerisinde en büyük paya % 53 ile tarla ürünleri sahiptir. Ayrıca ilde önemli bir yeri olan pamuk ve turunçgil üretimi en önemli üretim ürünlerinin başında gelmektedir. Türkiye üretiminin büyük bir bölümü ilden sağlanmaktadır.
Tarım Adana için çok eski zamanlardan beri önemli olmuş ve ekonominin lokomotifi durumunu korumuştur. Uluslararası Tarım Anlaşmaları nedeniyle önümüzdeki yıllarda tarım ürünlerinin pazarda rekabet edebilir durumda olması ancak gıda güvenliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Adana ilinde kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi kısmen yapılabilmekte ama yeterli değildir.


SONUÇ OLARAK:
Adana’da bitkisel üretim yoğun olarak yapılmaktadır. Sulanabilen arazi alanları fazladır. İklim nedeniyle ürün deseni çok geniştir. Sanayi tesisleri bu bölgede yoğunlaşmıştır. Pazarlama açısından ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Genç nüfus yoğunluğu fazladır. Sebze ve meyve üretimi diğer bölgelere göre daha fazla yapılmaktadır. Zeytincilik ve yağ bitkileri için uygun alanlar bulunmaktadır. Gelir seviyesi diğer bölgelere göre yüksektir. Turunçgil alanları fazladır. Tarımsal Araştırma kuruluşları bulunmaktadır.
İklim ve toprak koşulları nedeniyle yılda iki veya iki yılda üç ürün almaya elverişli olan Adana ilinde tarımsal üretim ve girdi kullanımı ülke genelinde diğer illere göre daha yüksektir. Bitkisel üretimdeki verim Türkiye ortalamasının üzerindedir.
İl’de tarımın yanında sanayi de gelişme göstermektedir. Sanayinin gelişmesi tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanma şansı oluştururken aynı zamanda tarım ile diğer sektörler arasında özellikle tarım alanlarının tarım dışı kullanılması yönünde bir rekabete yol açmaktadır. Sanayi ve turizmin gelişmesine bağlı olarak çevre kirliliği de önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
Tarımsal Gelirin Artırılması için Katma değeri yüksek ve il için avantajlı ürünlerin üretimi, Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Pazarlama sisteminin ve örgütlenmenin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Gıda Güvenliğinin Sağlanması için Kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi ve Kontrol denetim hizmetlerinin güçlendirilmesi gereklidir. Sürdürülebilir Tarımın Sağlanması için Arazilerin kullanım kabiliyet ve sınıfları dikkate alınarak kullanımı, Erozyonla mücadele ve Doğal kaynakların bilinçli kullanımı şarttır.
Adana’da verimli ova toprakları tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır. Ova kesimi yoğun göç aldığı için tarım toprakları yerleşim alanlarının işgali altındadır. Bilinçsiz sulama ve girdi kullanımı ile diğer sektörlerin baskısı nedeniyle tarım topraklarında çevre kirliliği artmaktadır.
İl’de tarımsal üretim açısından gerek arazi, iklim, gerekse girdi kullanımı ve çeşit potansiyeli açısından geniş imkânlar bulunmaktadır.

VIP-1yeni-logo

İLETİŞİM FORMU

Bizimle iletişime geçmek için lütfen formu eksiksiz doldurun.