DOMATEXPO

Çağlar boyunca değişik kültürlere, dinlere ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Kumluca;
coğrafyasının kendisine sağladığı koşullarla oluşan mikro klima iklimi sonucunda turfanda
sebze ve meyve üretiminde Antalya ölçeğinde olduğu kadar, Türkiye’de de önemli bir paya
sahip olmasına neden olmuştur. Özel iklim durumunun etkisiyle örtü altı yetiştiriciliğinin
çiftçilere birçok avantaj sağladığı bölgede, başta domates olmak üzere sebze ürünlerine kalite,
aroma, lezzet, ve raf ömrü gibi bazı aranan nitelikler sağlamaktadır. İşte bu özelliğinden dolayı
Türkiye’de “Seracılığın Başkenti” olarak ün yapan ve öncü üretim merkezi olan ilçemiz yeni
yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla, gelecekte de örtü altı yetiştiriciliğinin de merkezi
olmaya devam edecektir.
Bölge çiftçisinin ürününü tüketiciye buluşturma yeri olan toptancı halimiz işlem hacmi ve
fiziki yapısı bakımından Ülkemizin sayılı hallerinden biridir. Modern Toptancı Hal Kompleksi,
içerisinde bulunan modern paketleme tesisleri ile bu üretimi, işleme ve işlenmiş olarak da
pazarlama başarısı ile bacasız bir fabrika konumundadır.
Domatexpo Fuarı
Dünyanın her yerinde en çok üretilen ve tüketilen domates, bitkisel üretim sektörünün
lokomotifidir. Domates ihtisas fuarı artık domates sektörünün önündeki son engelleri de
aşmak amacı ile tarafları bir araya getirmeyi ve atılım eşiğini birlikte aşmayı amaçlayan bir
organizasyondur. Bu fuar ülkemizde tarım alanında düzenlenen, ürün odaklı ilk ihtisas fuarıdır.
Neden Kumluca?
Domatesi en çok üreten; yurt içine ve yurt dışına en çok domates gönderen merkez Kumluca.
Elbette ki domates konusundaki fuar organizasyonunun en doğru adresidir.
Neden Domatexpo?
Kumluca bu fuar ile ülke genelinde üretim yapan çiftçileri, domates yetiştiriciliğine girdi
sağlayan firmaları, tüccarları, ihracaatcıları, komisyoncuları, pazarcıları ve domates üzerine
çalışan akademisyenleri sadece domatesi konuşmak üzere misafir edecek…
Aynı zamanda domates ihtisas fuarı içerisinde “Domates ve Fide Çalıştayı” ve diğer toplantılarla
domates ile ilgili her türlü sorunların tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bilimsel bir
platform olarak da işlev görecek...
Çeşitli bölgelerde üretim yapan çiftçilerimiz bu fuara gelerek hem fuarda ki ileri teknoloji ile
tanışırken, hem de Kumluca daki modern üretim yapan domates tesislerini gezme imkanı
bulacaklar.

Read More

BENİM OKULUM

Minamaze (Lite) is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobile to desktops and everything in between!

Read More

HALSER

Get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework and make changes to your site easily, without touching any code at all!

Read More

Kumluca

DOMATESİN MERKEZİ : KUMLUCA Çağlar boyunca değişik kültürlere, dinlere ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Kumluca;coğrafyasının kendisine sağladığı koşullarla oluşan mikro klima iklimi sonucunda turfandasebze ve meyve üretiminde Antalya ölçeğinde olduğu kadar, Türkiye’de de önemli bir payasahip olmasına neden olmuştur. Özel iklim durumunun etkisiyle örtü altı yetiştiriciliğininçiftçilere birçok avantaj sağladığı bölgede, başta domates olmak üzere

Read More